29.05.2017 Volikogu istung

EJL (2)

EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 11. ISTUNGI PROTOKOLL

                                                        

Elektrooniline volikogu istung                                                      

29. mai 2017a

Juhataja:      Jüri Heinla

Protokollija: Triinu Eismel

Hääletasid:   Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Jüri Heinla, Mati Kadak, Aare Kruuser, Kari Käsper, Enn Tonka, Tiina Sepa, Mai Treial, Lüüli Junti, Kai Amos, Eve East, Heino Junolainen, Priidu Pärna.

 

Ei hääletanud: Ingrid Siimann, Lauri Mälksoo, Maido Pajo.

Päevakord:

Eesti Juristide Liidu üldkogu kokkukutsumine

Volikogule esitati 18. mail 2017 e-kirja teel otsuse eelnõu  „Eesti Juristide Liidu üldkogu kokkukutsumine“.           

Otsustati:

Võtta vastu otsus nr 11-1 hääletamisele pandud sõnastuses ning kinnitada sellega EJL üldkogu toimumise ajaks 14. juuni 2017 kell 16 Tallinna Linnavolikogus, Vana-Viru 12, Tallinn.

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                                                   

Jüri Heinla

Tegevpresident                                                                     

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Triinu Eismel

Nõunik