29.01.2021 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 2. istungi protokoll

Elektrooniline volikogu istung                                                                          29.01.2021         

Juhataja:        Mai Palmipuu
Protokollija:  Olga Vaarmann

Hääletasid:  Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Kristi Kraavi-Käerdi, Vitali Denikin, Eve East, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Meelis Pirn, Erki Pisure, Tiina Sepa, Enn Tonka.

Häälte registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

Päevakord:

1.Eesti Juristide Liidu osalemine „Riigi toetatav õigusnõustamine“ konkursil

Hääletati: Poolt 9, Vastu 1, Erapooletu 1.

OTSUSTATI: Osaleda Justiitsministeeriumi poolt välja kuulutataval konkursil “Riigi toetatav õigusnõustamine“ kõikides õigusnõustamise valdkondades. Võtta vastu otsus nr  2/1.
2. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 3 isikut. Avalduse astuda EJLst omal soovil välja on esitanud 4 isikut.

OTSUSTATI: võtta EJL liikmeks vastu 3 isikut, ning arvata välja 4 isikut. Võtta vastu otsus nr 2/2.

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                                  (allkirjastatud digitaalselt)

Mai Palmipuu                                                                                       Olga Vaarmann

Tegevpresident                                                                                     Nõunik, protokollija