27.02.2020 Volikogu istung

EJL_1

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 15. istungi protokoll

Elektrooniline volikogu istung                                                                          27.02.2020         

Juhataja:        Mai Palmipuu
Protokollija:  Olga Vaarmann

Hääletasid:  Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Jüri Heinla, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti,, Piret Leevald, Mati Kadak, Katarina Kiiver, Elnara Nadžafova, Maido Pajo Tiina Sepa, Mai Treial.

Ei hääletanud: Kari Käsper, Priidu Pärna,

Häälte registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

Päevakord:
1. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Avalduse astuda EJL liikmeks on esitanud 17 isikut. Avalduse astuda liidust omal soovil välja on esitanud 12 isikut. Eesti Juristide Liidu põhikirja p 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu (2017, 2018, 2019) arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 20 isikut.

OTSUSTATI: võtta liidu liikmeks vastu 17 isikut, neist 8 noorliikmeks ning arvata välja 32 isikut, neist 11 isikliku sooviavalduse alusel ja 20 liikmemaksu võlgnevuse tõttu. Võtta vastu otsus nr 15/1.

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                                  (allkirjastatud digitaalselt)

Mai Palmipuu                                                                                       Olga Vaarmann

Tegevpresident                                                                                     Nõunik, protokollija

 

[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.