18.10.2019 Volikogu istung

 EJL_1

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 13. istungi protokoll

Elektrooniline volikogu istung                                                                          18.10.2019         

           

Juhataja:        Enn Tonka
Protokollija:  Olga Vaarmann

Hääletasid:  Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Kari Käsper, Piret Merimaa, Elnara Nadžafova, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Mai Treial

Ei hääletanud: Jüri Heinla, Mati Kadak, Katarina Kiiver, Maido Pajo,

Häälte registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

Päevakord:
1. Novarc Group AS-i 4% aktsiate võõrandamine.

Otsustati: Võtta vastu otsus nr 13/1.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Enn Tonka

Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)

Olga Vaarmann

Nõunik, protokollija


[1] Edaspidi tekstis lühend EJL.