18.04.2024 Euroopa õiguse ühenduse veebiloengu järelvaatamise link

Link veebiloengule on leitav siit

EÕÜ pöördumine Facebook’i teel:

Eesti Euroopa Õiguse Ühendus tänab!

Sügav kummardus ja siirad tänusõnad:

LIINA TERASele tema esmaklassilise ettekande eest, mis tõi meieni Euroopa Liidu Kohtu ⚖️ olulisemad lahendid aastal 2023 ning värsked juhtnöörid EL õiguse kohaldamiseks liikmesriikides. Kuidas oleksime muidu teadlikud sellest, et spordiõigusesse on lisandunud uusi keerdkäike või millised on konkurentsiõiguse uued mängureeglid?

MERILI KRIISAle, kes andis põneva ülevaate Eesti osalusega Euroopa Liidu Kohtu kohtuasjades aastal 2023 ning valgustas meid Eesti jätkuvast panusest Euroopa Liidu Kohtu ja liikmesriikide kohtute vahelises dialoogis.

CARRI GINTERile mõtlemapanevate kommnetaaride ja repliikide eest paneeldiskussioonis ning põneva omapoolse narratiivi eest, mida 20 aastat Euroopa Liidus on Eesti õiguskorra jaoks tähendanud.

KUULJATELE teie huvi, usalduse ja kannatlikkuse eest. Ainult teie jaoks ja teie pärast Eesti Euroopa Ühendus avalikke veebiettekandeid korraldabki. Teie kõik olete tõelised ✨tähed ✨meie Euroopa õiguse universumis!

Viimase kui mitte vähemtähtsana, peame kahjuks vabandama ka nende enam kui 100 soovija eest, kes veebiettekannet vahetult kuulata ei saanud. Tegemist oli Zoomi platvormi kasutamisest tingitud ootamatu tehnilise takistusega, mida ei õnnestunud loengu käigus parandada.

Avaldame e-ettekande salvestuse nii Eesti Euroopa Õiguse ühenduse kui ka Eesti Juristide Liidu Facebookis. See jääb järelvaadatavaks kolmeks kuuks. Edastame osalejatele ka Liina Terase ja Merili Kriisa slaidid.

Loodame edaspidi olla teile paremad partnerid

Järgmiste kohtumisteni

Kui põnev võib olla Euroopa Liidu õigus!