17.09.2021 Volikogu istung

Eesti Juristide Liit 

Volikogu 4. istungi protokoll

Elektrooniline volikogu istung                                                                          17.09.2021        

Juhataja:        Mai Palmipuu
Protokollija:  Olga Vaarmann

Hääletasid:  Heino Junolainen, Kristi Kraavi-Käerdi, Mai Palmipuu, Vitali Denikin, Eve East, Mare Hiiesalu, Lüüli Junti, Meelis Pirn, Erki Pisuke, Tiina Sepa, Enn Tonka

Häälte registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

Päevakord:


1. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.        

Avalduse astumaks Eesti Juristide Liidu liikmeks on esitanud 6 isikut, neist 3 noorliikmeks. Avalduse astumaks omal soovil Eesti Juristide Liidust välja, on esitanud 1 isik. Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.6 ja korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu arvatakse Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja 2 isikut.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel.

Korduva iga-aastase liikmemaksu tasumata jätmise tõttu EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Isikliku sooviavalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatuid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

Otsustati: Võtta vastu otsus 4-1, millega võetakse vastu, millega võetakse võetakse liitu vastu 6 uut liiget ning arvatakse välja 3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Kraavi-Käerdi

Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)

Olga Vaarmann

Nõunik, protokollija