17.03.2014 volikogu

EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 15. ISTUNGI PROTOKOLL

Elektrooniline volikogu istung                                                        17. märts 2014.a.

Juhataja:      Tiina Sepa

Protokollija: Triinu Äkke

Hääletasid:  Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Kai Amos, Aare Kruuser, Mati Kadak, Karin Tenisson-Alev, Raul Narits, Viktoria Mets, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Mai Klemmer, Mare Hiiesalu.

Ei hääletanud: Merli Vahar, Alla Kuznetsova, Kari Käsper, Allar Jõks.

Häälte registreerimisleht on lisatud käesolevale protokollile.

EJL-i presidentuuri ettepanekul esitati volikogule 11. märtsil 2014.a e-kirja teel tutvumiseks ja otsustamiseks järgmine otsuse projekt:

1.  Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine          

Otsustati:

Võtta vastu otsus nr 15-1 hääletamisele pandud sõnastuses.

Uusi liikmeid teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning neile väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Isikliku avalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatud liikmeid teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sepa

Juhataja

 (allkirjastatud digitaalselt)

 Triinu Äkke

                                                                                                 Protokollija