15.01.2014 Volikogu istungi protokoll

VOLIKOGU   13. ISTUNGI   PROTOKOLL

 

15. jaanuar 2014, kell 10.00

Volikogu istung korraldati elektroonilise hääletuse teel.

Juhataja:        Tiina Sepa
Protokollija:  Krista Paal

Osa võtsid:     Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Mare Hiiesalu, Aare Kruuser, Raul Narits, Kai Amos, Mai Klemmer, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Mati Kadak, Alla Kuznetsova Kari Käsper,. Victoria Mets, Allar Jõks, KarinTenisson-Alev.

Puudus:      Merli Vahar.

Hääletustulemused on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord:

1. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu ( EMSL) liikmeks astumine.

2014.aastaks EJL volikogu poolt kinnitatud tegevuskava kohaselt nähti ette aktiviseerida koostööd vabaühendustega. Seoses sellega teeb volikogu ettepaneku astuda Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (ESML) liikmeks.

Otsustati: Astuda Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (ESML) liikmeks.

Otsus nr 13-1 võeti vastu konsensuse alusel.

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sepa
Tegevpresident

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Protokollija