EJL jõul

Eesti Juristide Liit tänab oma liikmeid, koostööpartnereid ja häid sõpru tegusa ja tööka lõppeva aasta eest.