13.02.2024 avaliku õiguse ühenduse juhatuse koosolek

13.02.2024 toimus EJL Avaliku õiguse ühenduse juhatuse koosolek. Koosolekul arutati ühenduse tegevuse sisulisi ja töökorralduslikke küsimusi. Ühenduse tegvuskava 2024 aastaks kooskõlastatakse juhatuse koosolekul 12.03.2024. Juhatuse esimeseks esimeheks valiti R.Narits. Ühenduse tegevuse huvides leiti, et ühendusele on vajalik kolmeliikmeline eestseisus, kelle liikmed oleksid samaaegselt ka juhatuse liimeteks ning kes täidaks juhatuse volituste ajal ka juhatuse esimehe funktsioone. Eestseisuse liikmeteks said Raul Narits, Julia Laffranque ja Kaialiisa Koolberg. Koosolekul osales EJL tegevpresident M.Pirn.