05.03.2014 Volikogu

EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 14. ISTUNGI PROTOKOLL

Elektrooniline volikogu istung                                                        05. märts 2014.a.

 

Juhataja:      Tiina Sepa

Protokollija: Triinu Äkke

Hääletasid: Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Aare Kruuser, Mati Kadak, Karin Tenisson-Alev, Kari Käsper, Raul Narits, Viktoria Mets, Ingrid Siimann.

Ei hääletanud: Merli Vahar, Enn Tonka, Alla Kuznetsova, Mai Klemmer, Allar Jõks.

Häälte registreerimisleht on lisatud käesolevale protokollile.

Volikogule esitati 28. veebruaril 2014.a. e-kirja teel tutvumiseks ja otsustamiseks järgmine otsuse projekt:

1. Eesti Juristide Liidu auliikme nimetuse omistamine 25. aastapäeva konverentsil 10.03.2014     

EJL presidentuur tegi ettepaneku nomineerida auliikme nimetusega 10.märtsil 2014 toimuval EJL 25. aastapäeva konverentsil:

1) Toomas Sepp – pikaajalise koostöö eest üliõpilaste ja EJL vahel tasuta õigusabi korraldamisel, Tallinnas toimuvate Õigusapteekide toetaja ning Euroopa Õiguse Pealinna väljakuulutamisele kaasaaitamine.

2) Väino-Rein Villik – esimese koosseisu president, asutajaliige ning seoses liidu 25. aastapäevaga.

Otsustati:

Võtta vastu otsus nr 14-1 hääletamisele pandud sõnastuses ning kinnitada sellega EJL auliikmed Toomas Sepp ja Väino-Rein Villik.

Auliikmete tunnistused antakse nominentidele kätte Eesti Juristide Liidu 25. aastapäeva konverentsil 10. märtsil 2014.a. Eesti Teaduste Akadeemia saalis.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sepa

Juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

 Triinu Äkke

Protokollija