04.06.2014 Volikogu

EJL esileht

EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 17. ISTUNGI PROTOKOLL

                                                                      

Elektrooniline volikogu istung                                                  
04. juuni 2014.a.

Juhataja:      Tiina Sepa
Protokollija: Triinu Äkke

Hääletasid:  Tiina Sepa, Kai Amos, Mati Kadak, Karin Tenisson-Alev, Raul Narits, Viktoria Mets, Ingrid Siimann, Enn Tonka, Mare Hiiesalu, Merli Vahar, Allar Jõks, Kari Käsper, Jüri Heinla, Mai Klemmer, Alla Kuznetsova, Priidu Pärna.

Ei hääletanud:   Aare Kruuser.

Häälte registreerimisleht on lisatud käesolevale protokollile.

EJL-i presidentuuri ettepanekul esitati volikogule 02. juunil 2014.a e-kirja teel tutvumiseks ja otsustamiseks järgmine otsuse projekt:

1. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja välja arvamine   

1.1 Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.4 ja isikliku avalduse alusel võtta Eesti Juristide Liidu liikmeks:

Lauri Mälksoo (lõpetanud Tartu Ülikooli 1998), töötab Tartu Ülikoolis;

1.2 Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 7.5 ja isikliku avalduse alusel Eesti Juristide Liidu liikmeskonnast välja arvata:

Elle-Mai Velling.

Otsustati: võtta vastu otsus nr 17-1 hääletamisele pandud sõnastuses.

Uut liiget teavitatakse volikogu otsusest ja EJL liikmeks vastuvõtmisest e-kirja teel ning talle väljastatakse liikmemärk ja tunnistus EJL büroos, Tõnismägi 3a, Tallinn.

Isikliku avalduse alusel EJL liikmeskonnast välja arvatud liiget teavitatakse volikogu otsusest e-kirja teel.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

                                                                                  (allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sepa
Juhataja                                                                                    

Triinu Äkke
Protokollija