02.05.2023 volikogu istung

Eesti Juristide Liit

Volikogu 9. istungi protokoll

Elektrooniline volikogu istung                                                        02.mai.2023       

Algus kell 12:00                                                                    

Juhataja: Heino Junolainen

Protokollija: Krista Paal

Osalesid presidentuuri liikmed: Kristi Kraavi – Käerdi, Mai Palmipuu

Osalesid volikogu liikmed: Vitali Denikin, Mare Hiiesalu, Tiina Sepa, Meelis Pirn, Enn Tonka, Erki Pisuke, Eve East, Lüüli Junti.

Registreerimisleht on lisatud protokollile.

Volikogule esitati kinnitamiseks päevakord järgmisel kujul:

PÄEVAKORRAS

EJL 2023.a liikmeks võtmine ja väljaarvamine.             

  1. Päevakorra kinnitamine

Eesti Juristide Liidu volikogule, aukohtule ja revisjontoimkonnale oli välja saadetud päevakord ja otsuse projekt, mille kõik volikogu liikmed kinnitasid.

OTSUSTATI: Kinnitati volikogu päevakord konsensuse alusel.

Päevakorrapunkt 1

Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

EJLotsuse projekt saadetud volikogu liikmetele. Täiendusi, parandusi, ettepanekuid pole esitatud.  

Vastuväiteid ei olnud.

Hääletati, otsus vastu võetud konsensuse alusel. Otsus nr 9/ 1

Heino Junolainen                                                       Krista Paal

President                                                                    Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/                                     /Allkirjastatud digitaalselt/

PROTOKOLL: PDF