Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna veebiseminaride sarja Karistusõiguse Jutla loeng teemal Taastav lähenemisviis Iiri vanglatöös – 31.05.24, kl 10.00

31.mail kell 10.00 – 12.00 toimub (Zoomis) Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna veebiseminaride sarja Karistusõiguse Jutla järjekordne loeng teemal Taastav lähenemisviis Iiri vanglatöös. Kõneleb Dr. Fionnuala Brennan.

Dr. Fionnuala Brennan külastab Tartu Ülikooli Erasmus+ stipendiaadina South East Technological University Ireland’ist, kus ta on humanitaarteaduste valdkonna õppejõud.  Ta on programmi “Higher Certificate in Custodial Care” (HCCC) juht, mis on Iirimaa vanglateenistusega koos läbiviidav kaheaastane ühisõppekava. Ta on huvitatud autentsete ja kaasavate õpikogemuste loomisest, kasutades universaalset õppedisaini, taastavaid meetodeid ja reflekteerivaid praktikaid. Ta on juhtinud riigi poolt rahastatud õppe-, õpetamis- ja hindamisalgatusi oma ülikoolis, et parandada õppimist, õpetamist ja hindamist. 

Iiri vanglateenistusse tööle asumisel läbivad vanglaametnikud kohustusliku kaheaastase koolitusprogrammi. See programm on ühiselt välja töötatud ja korraldatud South East Technological University ja Iiri vanglateenistuse poolt. Alates 2018. aastast on teenistusse astunud ja programmi lõpetanud üle 800 üliõpilase, mis annab võimaluse mõjutada muutusi organisatsioonis. Dr. Brennan tutvustab reflektiivseid ja taastavaid aluseid ja meetodeid programmi sisus, läbiviimises ja hindamises, et aidata kaasa Iiri vanglateenistuse missioonile “pakkuda vangidele turvalist ja turvalist kinnipidamist, väärikat hooldust ja rehabilitatsiooni turvalisemate kogukondade jaoks”.

Loeng toimub inglise keeles ja Zoomis.
Vaata lähemalt https://oigus.ut.ee/et/karistusoiguse-jutla ja liitu Jutlaga Zoomis https://ut-ee.zoom.us/j/99590580209?pwd=bGRTTFVteDBMVkYwVnhnb0lQaS9LUT09#success